contact |
  • Home
  • Trefwoorden
  • Sitemap
  • Print
  • verkleinvergroot

België voor beginners

Deze lessenreeks wil je wegwijs maken in de ingewikkelde structuren van ons land. Het is de bedoeling om op een eenvoudige manier uitleg te geven over instellingen, waar wij op een of andere manier mee te maken hebben: gemeenten en provincies, gemeenschappen en gewesten, de federale staat en de EU. Hierbij wordt ook getracht om bij de actualiteit aan te pikken.
Wat betekent de scheiding der machten? Wat zijn mijn rechten en vrijheden als burger? Wat gaat er met de provincies en OCMW’s gebeuren?
De cursus wil op deze vragen en ook op vragen die bij jou leven, een antwoord geven. Warm aanbevolen, niet alleen voor wakkere burgers, maar ook voor wie gewoon de actualiteit beter wil volgen.

Geleide bezoeken in het kader van de cursus België voor beginners
In het kader van deze cursus zijn er twee geleide bezoeken voorzien: op maandag 21 november 2016 aan het vredegerecht van Heist-op-den-Berg en op dinsdag 6 december 2016 aan het gerechtshof van Mechelen, telkens in de namiddag.
Het vredegerecht is de rechtbank, die het dichtst bij de burger staat, maar voor velen nog onbekend is. Wist je dat een vrederechter niet alleen vonnissen velt, maar ook partijen tracht te verzoenen? Geert Debondt, griffier bij dit vredegerecht zal ons rondleiden en toelichting geven bij de werking van het vredegerecht.
Het gerechtshof van Mechelen is gevestigd in een historisch gebouw, het Hof van Savoye, ooit het paleis van Margaretha van Oostenrijk. Dit gebouw werd in 1616 de officiële zetel van de Grote Raad van Mechelen, toen het hoogste rechtscollege voor onze streek. In dit gebouw wordt dus al 400 jaar recht gesproken.

Marc De Gendt, tot voor kort ondervoorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg in Mechelen, zal ons rondleiden in dit mooie gebouw met zoveel geschiedenis. Ook de werking van de rechtbank komt tijdens dit bezoek aan bod. Van waar komt ons recht? Hoe werd vroeger recht gesproken en wat was de rol van de Grote Raad daarin? Hoe functioneert een rechtbank? Wie is wie in de rechtbank? Hoe ziet een zittingszaal er uit?

Het zijn wetenswaardigheden die hij maar wat graag met ons wil delen. Deze rondleiding wordt georganiseerd in samenwerking met Vormingplus regio Mechelen.

Deze lessenreeks wordt in 2017 nog aangevuld met geleide bezoeken aan het federaal, het Vlaams en het Europees parlement. Hierover volgt begin 2017 meer nieuws.

Deelnemers aan deze en aan gelijkaardige vroegere cursussen kunnen vrijblijvend deelnemen aan deze bezoeken.

∧ België voor beginnersmaandagvoormiddag, 8 lessen, Jef Marien
start 24 oktober 2016

∧ geleide bezoeken in het kader van de cursus België voor beginners
Inschrijvingen voor de twee bezoeken zijn mogelijk vanaf begin oktober.

Inschrijven kan via de webshop, ter plaatse of telefonisch.

 

 

 

 

omhoog